Các ngày hội đã diễn ra

 • 14/05/2017-14/05/2017

  Ngày hội STEM 2017

  Ngày hội STEM là một sáng kiến của Tạp chí Tia Sáng và cộng đồng giáo dục STEM dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN, có mục đích nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, một mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai tại các nước Âu, Mỹ.  Ngày hội STEM lần đầu tiên đã được tổ chức năm 2015.

  Ngày hội KH&CN (STEM)  là cơ hội tốt để các nhà quản lý KH&CN, giáo dục – đào tạo, nhà trường, giáo viên tiếp cận phương pháp dạy và học tiên tiến, học qua hành hướng tới từng học sinh. Đặc biệt, đây là hoạt động rất bổ ích hỗ trợ cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trong phương thức đào tạo, giáo dục trang bị kiến thức và kỹ năng sống để học sinh có thể phát triển ý tưởng sáng tạo và hướng nghiệp ngay từ tuổi học trò. Trong ngày hội, học sinh sẽ được trải nghiệm những thí nghiệm khoa học, mô hình toán học, mô hình robot, trải nghiệm thiết kế và chế tạo…

  Năm 2017, chương trình Ngày Hội STEM được tổ chức quy mô với dự kiến tham dự của  1500 học sinh cùng 500 lượt phụ huynh, giáo viên và nhà quản lý giáo dục, hứa hẹn sẽ diễn ra thành công rực rỡ. 

 • 16/01/2016-17/01/2016

  Ngày Hội STEM TPHCM

  Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM